MACHINE YOUR FUTURE

Kariéra

BUSINESS DEVELOPMENT MANAŽER s NJ

Náplň práce


- tvorba obchodní a marketingové strategie na obchodně rozvíjejících se trzích
- sestavování a kontrola efektivního plnění obchodních plánů na daných teritoriích
- vedení a řízení aktivit na daných teritoriích, včetně aktivit obchodních partnerů
- zodpovědnost za prodejní výsledky na daných teritoriích
- samostatné jednání s obchodními partnery na daných teritoriích
- pravidelné reportování výsledků obchodnímu řediteli

ELEKTROMECHANIK - opravy NC, CNC

Náplň práce


- Opravy, seřizování a údržba elektrických zařízení ve všech provozech
- Oživování číslicových řídících systémů pro obrábění
- Údržba a opravy programovatelných systémů pro řízení technologických procesů
- Přehrávání HW a SW

KONTROLOR JAKOSTI

Náplň práce


- Metodická činnost v souladu s procesy řízení kvality ISO 9001
- Zjišťování vad, určení způsobu opravy, případné zmetkování
- Kontrola kvality odvedené práce
- Měření tvrdosti dle technologického postupu
- Identifikace příčin nekvality
- Kontrola technologické kázně

Lakýrník

Náplň práce


- Obsluha lakovací linky
- Práce dle technické dokumentace
- Manipulace s dílci
- Kontrola provedené práce

Provozní technik - kontrolor na slévárnu

Náplň práce


- Spolupráce s metalurgickou přípravou výroby a uplatňování zásad technologie výroby
- Pravidelné sledování a vyhodnocování zadaného plánu
- Návrh změn technologických postupů
- Zodpovědnost za kvalitu odlitků
- Zajištění údržby strojního zařízení a nářadí
- Mezi středisková spolupráce

MONTÉR STROJNÍ

Náplň práce


- Montážní práce dle technické dokumentace
- Manipulace s dílci a materiálem při montáži
- Provádění manipulačních úkonů při transportu zboží

Manipulant - jeřábník na slévárnu

Náplň práce


- Řízení a obsluha mostového a konzolového jeřábu v provozu slévárny
- Manipulace se závěsným břemenem, jeřábnické a vazačské práce
- Kontrola stavu jeřábu před a během provozu

Strojní zamečník - údržba strojů a zařízení

Náplň práce


- Samostatné odborné práce při zjišťování a odstraňování závad
- Provádění preventivních prohlídek a mazacích prací u strojů a zařízení
- Zhotovování součástí strojů a strojních zařízení užívaných při opravách součástí, podskupin a skupin výrobních strojů

KALIČ - GALVANIZÉR, NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVĚK 10 000Kč

Náplň práce


- Tepelné zpracování dílců z oceli a jejich slitin žíháním, cementování, kalení
- Chemická úprava povrchů, odmašťování, černění
- Úprava povrchů tryskáním v komorovém tryskacím zařízení
- Rovnání tepelně zpracovaných dílců ručně nebo na hydraulickém lisu

SOUSTRUŽNÍK - Obráběč kovů

Náplň práce


- Obrábění dílců dle výkresové dokumentace a technologického postupu
- Příjem a kontrola dodaných položek
- Provádění manipulačních úkonů při transportu zboží

Slévárenský dělník - jádrař, formíř, zedník, kárista

Náplň práce


- Práce spojené s výrobou odlitků
- Manipulace a vazačské práce spojené s převozem materiálu
- Obsluha zařízení, vytloukací rošty, tryskače
- Příprava materiálu
- Oprava vyzdívek pecí

FRÉZAŘ - obráběč kovů

Náplň práce


- Obrábění dílců dle výkresové dokumentace a technologického postupu
- Příjem a kontrola dodaných položek
- Provádění manipulačních úkonů při transportu zboží

PROVOZNÍ TECHNOLOG na Slévárnu

Náplň práce


- Návrh technologií formování odlitků
- Zpracování technologických postupů
- Zavádění nových metod formování
- Posuzování existujících norem a postupů
- Analýza příčin zmetkovitosti
- Navrh opatření k zvyšování produktivity

MISTR SLÉVÁRENSKÉ VÝROBY - noční směny

Náplň práce


- Organizace a řízení svěřené výrobní dílny při noční směně
- Spolupráce s metalurgickou přípravou výroby a uplatňování zásad technologie výroby
- Organizace průběhu výroby, plánování zásobování
- Sledování plnění plánu
- Pravidelné vyhodnocování výkonů střediska

ZÁMEČNÍK

Náplň práce


- Ruční mechanické práce
- vrtání, broušení, ojehlování, řezání závitů dle výkresové dokumentace a technologického postupu
- Příjem a kontrola dodaných položek
- Provádění manipulačních úkonů při transportu materiálu

SVÁŘEČ CO2

Náplň práce


- Svařování CO2
- Práce s výkresovou dokumentací
- Zodpovědnost za údržbu stroje
- Manipulace s dílci a materiálem

Provozní zámečník - svářeč, Slévárna

Náplň práce


- Samostatné odborné práce při zjišťování a odstraňování závad
- Zhotovování součástí strojů a strojních zařízení užívaných při opravách součástí, podskupin a skupin výrobních a dopravních strojů na slévárně
- Údržba a opravy metalurgických strojů a zařízení