MACHINE YOUR FUTURE

Kariéra

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER - EXPORT, KOVOSVIT MAS, a.s.

Náplň práce


- tvorba obchodní a marketingové strategie na obchodně rozvíjejících se trzích
- sestavování a kontrola efektivního plnění obchodních plánů na daných teritoriích
- vedení a řízení aktivit na daných teritoriích, včetně aktivit obchodních partnerů
- zodpovědnost za prodejní výsledky na daných teritoriích
- samostatné jednání s obchodními partnery na daných teritoriích
- pravidelné reportování výsledků obchodnímu řediteli

Obsluha OHL - ohraňovací lis

Náplň práce


- Obsluha ohraňovacího lisu
- Manipulace s dílci a materiálem
- Provádění manipulačních úkonů při transportu zboží

MISTR SLÉVÁRENSKÉ VÝROBY, KOVOSVIT MAS,a.s.

Náplň práce


- Organizace a řízení svěřené výrobní dílny
- Spolupráce s metalurgickou přípravou výroby a uplatňování zásad technologie výroby
- Organizace průběhu výroby, plánování zásobování
- Sledování plnění plánu
- Pravidelné vyhodnocování výkonů dílny

MISTR SLÉVÁRENSKÉ VÝROBY - NOČNÍ SMĚNY, KOVOSVIT MAS, a.s.

Náplň práce


- Organizace a řízení svěřené výrobní dílny při noční směně
- Spolupráce s metalurgickou přípravou výroby a uplatňování zásad technologie výroby
- Organizace průběhu výroby, plánování zásobování
- Sledování plnění plánu
- Pravidelné vyhodnocování výkonů střediska

TECHNOLOG APLIKAČNÍ CENTRA - SOUSTRUŽENÍ, KOVOSVIT MAS, a.s.

Náplň práce


- Spolupráce na CNC programování a přípravě technologických postupů obrábění
- Účast na školeních a přejímkách
- Spolupráce na přípravě časových studií obrábění
- Podpora obchodního oddělení

ELEKTROMONTÉR, KOVOSVIT MAS, a.s.

Náplň práce


- Montážní práce dle technické dokumentace
- Manipulace s dílci a materiálem při montáži

PROCESNÍ INŽENÝR, KOVOSVIT MAS, a.s.

Náplň práce


- Zlepšování výrobních procesů (orientace na maximální využití stroje
- OEE, používání produktivních technologií obrábění – Snižování „Cycle time“)
- Technologická podpora výroby – technické a kvalitativní zajištění výrobních procesů
- Snižování nákladů, hledání slabých míst
- Řešení úzkých míst
- Podpora metodiky KAIZEN
- Spolupráce s dalšími útvary napříč společností – Výroba, Technologie, Konstrukce
- Rozvoj a revize standardů, pracovních instrukcí, vizualizace

SLÉVÁRENSKÝ DĚLNÍK, KOVOSVIT MAS, a.s

Náplň práce


- Práce ve slévárně
- zařazení v závislosti na praxi a zkušenostech
- Nabízené pozice: jádrař, formíř, obsluha tryskače

DŘEVOMODELÁŘ, KOVOSVIT MAS, a.s.

Náplň práce


- Práce na dřevoobráběcích strojích dle zadání
- Dodržování BOZP
- Spolupráce při plnění stanovených cílů střediska

SERVISNÍ MONTÉR STROJNÍ, KOVOSVIT MAS, a.s.

Náplň práce


- Oživení a opravy strojů KMAS
- Spolupráce při zlepšování výrobků a procesů
- Komunikace a zápisy o provedené činnosti se zákazníkem
- Školení zákazníka

SERVISNÍ MONTÉR ELEKTRO, KOVOSVIT MAS, a.s.

Náplň práce


- Oživení a opravy strojů KMAS
- Komunikace a zápisy o provedené činnosti se zákazníkem
- Školení zákazníka
- Práce dle vyhlášky č. 50, §6
- Dosahování cílů politiky jakosti a ekologie

MANAŽER KVALITY, KOVOSVIT MAS, a.s.

Náplň práce


- Organizace, metodické vedení, návrhy a analýza vstupní/výstupní technické kontroly jakosti
- Analýza připomínek a požadavků zákazníků
- Návrhy opatření z hodnocení spokojenosti zákazníků
- Posuzování uznání nebo zamítnutí reklamací zákazníků

TECHNOLOG CNC, KOVOSVIT MAS, a.s.

Náplň práce


- Spolupráce na rozvoji nově vzniklé divize externích kooperací
- Budování a řízení oblasti technologie
- Vytváření technologických postupů
- Tvorba cenových nabídek
- Zpracovávání plánu kooperací a zajištění jeho plnění

OBRÁBĚČ KOVŮ - FRÉZAŘ, KOVOSVIT MAS, a.s.

Náplň práce


- Obsluha konvenční univerzální frézky typu FA2U
- Frézování plochých, skříňových a rotačních součástí
- Frézování různorodých ploch, drážek, vybrání, úkosů, rybinových tvarů
- Frézování tvarů při použití dělícího zařízení