MACHINE YOUR FUTURE

Kariéra

KOVOSVIT MAS, a.s. je firma s dlouholetou tradicí, která zaměstnává více než 600 lidí, má špičkový výzkum v oblasti obráběcích strojů a je nositelem mnoha ocenění za technický přínos v této oblasti.

Manipulant - jeřábník

Náplň práce


- Řízení a obsluha mostového a konzolového jeřábu v provozu slévárny
- Manipulace se závěsným břemenem, jeřábnické a vazačské práce
- Kontrola stavu jeřábu před a během provozu

SOUSTRUŽNÍK - Obráběč kovů

Náplň práce


- Obrábění dílců dle výkresové dokumentace a technologického postupu
- Příjem a kontrola dodaných položek
- Provádění manipulačních úkonů při transportu zboží

LAKÝRNÍK na slévárnu

Náplň práce


- Příprava a vlastní lakování modelových zařízení
- Míchání materiálu pro potřeby oprav modelů
- Odlévání modelů a forem
- Manipulace s dílci

Slévárenský dělník - jádrař, formíř, zedník, kárista

Náplň práce


- Práce spojené s výrobou odlitků
- Manipulace a vazačské práce spojené s převozem materiálu
- Obsluha zařízení, vytloukací rošty, tryskače
- Příprava materiálu
- Oprava vyzdívek pecí

ZÁMEČNÍK

Náplň práce


- Ruční mechanické práce
- vrtání, broušení, ojehlování, řezání závitů dle výkresové dokumentace a technologického postupu
- Příjem a kontrola dodaných položek
- Provádění manipulačních úkonů při transportu materiálu

PROVOZNÍ TECHNOLOG na Slévárnu

Náplň práce


- Návrh technologií formování odlitků
- Zpracování technologických postupů
- Zavádění nových metod formování
- Posuzování existujících norem a postupů
- Analýza příčin zmetkovitosti
- Navrh opatření k zvyšování produktivity

FRÉZAŘ - obráběč kovů

Náplň práce


- Obrábění dílců dle výkresové dokumentace a technologického postupu
- Příjem a kontrola dodaných položek
- Provádění manipulačních úkonů při transportu zboží

KALIČ - GALVANIZÉR

Náplň práce


- Tepelné zpracování dílců z oceli a jejich slitin žíháním, cementování, kalení
- Středofrekvenční a vysokofrekvenční kalení dílců v induktorech
- Chemická úprava povrchů, odmašťování, černění
- Úprava povrchů tryskáním v komorovém tryskacím zařízení
- Rovnání tepelně zpracovaných dílců ručně nebo na hydraulickém lisu

ELEKTROMECHANIK - opravy NC, CNC

Náplň práce


- Opravy, seřizování a údržba elektrických zařízení ve všech provozech
- Oživování číslicových řídících systémů pro obrábění
- Údržba a opravy programovatelných systémů pro řízení technologických procesů
- Přehrávání HW a SW

MONTÉR STROJNÍ

Náplň práce


- Montážní práce dle technické dokumentace
- Manipulace s dílci a materiálem při montáži
- Provádění manipulačních úkonů při transportu zboží

Provozní technik - kontrolor na slévárnu

Náplň práce


- Spolupráce s metalurgickou přípravou výroby a uplatňování zásad technologie výroby
- Pravidelné sledování a vyhodnocování zadaného plánu
- Návrh změn technologických postupů
- Zodpovědnost za kvalitu odlitků
- Zajištění údržby strojního zařízení a nářadí
- Mezi středisková spolupráce

Strojní zamečník - údržba strojů a zařízení

Náplň práce


- Samostatné odborné práce při zjišťování a odstraňování závad
- Provádění preventivních prohlídek a mazacích prací u strojů a zařízení
- Zhotovování součástí strojů a strojních zařízení užívaných při opravách součástí, podskupin a skupin výrobních strojů

Brusič odlitků na slévárnu, NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 10 000 Kč

Náplň práce


- Broušení odlitků dle návodu
- Osekávání vtokové soustavy, přetoků a nálitků
- Manipulace s odlitky
- Plnění dalších úkolů dle pokynů mistra

MISTR SLÉVÁRENSKÉ VÝROBY

Náplň práce


- Organizace a řízení svěřené výrobní dílny
- Spolupráce s metalurgickou přípravou výroby a uplatňování zásad technologie výroby
- Organizace průběhu výroby, plánování zásobování
- Sledování plnění plánu
- Pravidelné vyhodnocování výkonů střediska

REFERENT KOOPERACÍ

Náplň práce


- Vyhledávání kooperačních partnerů
- Zpracovávání plánu kooperace a zajištění jeho plnění
- Sledování kooperačních smluv a jejich termínu
- Vývoz externí kooperace
- Dodržování finančních limitů na kooperaci

BUSINESS DEVELOPMENT MANAŽER s NJ

Náplň práce


- tvorba obchodní a marketingové strategie na obchodně rozvíjejících se trzích
- sestavování a kontrola efektivního plnění obchodních plánů na daných teritoriích
- vedení a řízení aktivit na daných teritoriích, včetně aktivit obchodních partnerů
- zodpovědnost za prodejní výsledky na daných teritoriích
- samostatné jednání s obchodními partnery na daných teritoriích
- pravidelné reportování výsledků obchodnímu řediteli

BACK OFFICE PRO RUSKÝ TRH

Náplň práce


- kompletní zajištění podpory prodeje
- administrativní podpora obchodního případu
- organizace obchodních jednání
- obchodní korespondence v ruštině
- aktualizace nabídek v ruštině
- zpracování technických zadání zákazníka v ruštině
- příprava podkladů pro fakturaci, expedici, spolupráce s úřady
- komunikace s ostatními úseky společnosti

MISTR SLÉVÁRENSKÉ VÝROBY - noční směny

Náplň práce


- Organizace a řízení svěřené výrobní dílny při noční směně
- Spolupráce s metalurgickou přípravou výroby a uplatňování zásad technologie výroby
- Organizace průběhu výroby, plánování zásobování
- Sledování plnění plánu
- Pravidelné vyhodnocování výkonů střediska

BUSINESS DEVELOPMENT MANAŽER EXPORT

Náplň práce


- tvorba obchodní a marketingové strategie na obchodně rozvíjejících se trzích
- sestavování a kontrola efektivního plnění obchodních plánů na daných teritoriích
- vedení a řízení aktivit na daných teritoriích, včetně aktivit obchodních partnerů
- zodpovědnost za prodejní výsledky na daných teritoriích
- samostatné jednání s obchodními partnery na daných teritoriích
- pravidelné reportování výsledků obchodnímu řediteli