MACHINE YOUR FUTURE

Kariéra

Slévárenský dělník - dřevomodelář

Náplň práce


- Práce na dřevoobráběcích strojích dle zadání
- Dodržování BOZP
- Spolupráce při plnění stanovených cílů střediska

Slévárenský dělník KOVOSVIT MAS, a.s

Náplň práce


- Práce ve slévárně
- zařazení v závislosti na praxi a zkušenostech
- Nabízené pozice: jádrař, formíř, obsluha tryskače

Servisní motér elektro

Náplň práce


- Oživení a opravy strojů KMAS
- Komunikace a zápisy o provedené činnosti se zákazníkem
- Školení zákazníka
- Práce dle vyhlášky č. 50, §6
- Dosahování cílů politiky jakosti a ekologie

Servisní montér strojní

Náplň práce


- Oživení a opravy strojů KMAS
- Spolupráce při zlepšování výrobků a procesů
- Komunikace a zápisy o provedené činnosti se zákazníkem
- Školení zákazníka

OBRÁBĚČ KOVŮ - FRÉZAŘ, KOVOSVIT MAS, A.S.

Náplň práce


- Obsluha konvenční univerzální frézky typu FA2U
- Frézování plochých, skříňových a rotačních součástí
- Frézování různorodých ploch, drážek, vybrání, úkosů, rybinových tvarů
- Frézování tvarů při použití dělícího zařízení

OBRÁBĚČ KOVŮ - SOUSTRUŽNÍK UNIVERZÁLNÍ, KOVOSVIT MAS, A.S.

Náplň práce


- Obsluha konvenčních soustruhů typu SN 40, SN 50,SUI 40, SUI 50
- Soustružení průměrů a otvorů s přídavky na brus nebo na hotovo
- Řezání závitů vnitřních a vnějších
- Soustružení vnějších, vnitřních a čelních zápichů na brus nebo na hotovo
- Vystružování otvorů, soustružení kuželových ploch

OBRÁBĚČ KOVŮ - VRTAŘ, SIPKAŘ, KOVOSVIT MAS, A.S.

Náplň práce


- Obsluha konvenčních sloupových radiálních vrtaček typu VR 2, VR 4
- Obsluha souřadnicových přesných vyvrtávaček typu WKV 100, SIP
- Vrtání otvorů, řezání závitů, vystružování otvorů v různých polohách upnutí obrobku

Programátor robotizovaných pracovišť a výrobních linek

Náplň práce


- programování PLC robotů, manipulátorů, výrobních linek
- programování databází
- datové řízení materiálového toku
- komunikace se zákazníky a subdodavateli
- vizualizace, reporting, propojení s ostatními databázemi

Obsluha CNC laseru Trumatik

Náplň práce


- Obsluha CNC vypalovacího stroje – laser
- Práce s technickou dokumentací
- Kontrola vyráběných dílců
- Manipulace s materiálem a hotovými dílci
- Uživatelská údržba stroje

Technolog aplikačního centra - frézování

Náplň práce


- Programování a příprava technologických postupů obrábění.
- Samostatné školení a přejímky u zákazníků v ČR a zahraničí.
- Příprava detailních časových studií obrábění.
- Odborná podpora obchodního oddělení.

Technolog aplikačního centra - soustružení

Náplň práce


- Programování a příprava technologických postupů obrábění.
- Samostatné školení a přejímky u zákazníků v ČR a zahraničí.
- Příprava detailních časových studií obrábění.
- Odborná podpora obchodního oddělení.

Procesní inženýr, Kovosvit MAS

Náplň práce


- Zlepšování výrobních procesů (orientace na maximální využití stroje
- OEE, používání produktivních technologií obrábění – Snižování „Cyklus time“)
- Technologická podpora výroby – technické a kvalitativní zajištění výrobních procesů
- Snižování nákladů, hledání slabých míst
- Řešení úzkých míst
- Podpora metodiky KAIZEN
- Spolupráce s dalšími útvary napříč společností – Výroba, Technologie, Konstrukce
- Rozvoj a revize standardů, pracovních instrukcí, vizualizace

BACK OFFICE PRO RUSKÝ TRH

Náplň práce


- kompletní zajištění podpory prodeje
- administrativní podpora obchodního případu
- organizace obchodních jednání
- obchodní korespondence v ruštině
- aktualizace nabídek v ruštině
- zpracování technických zadání zákazníka v ruštině
- příprava podkladů pro fakturaci, expedici, spolupráce s úřady
- komunikace s ostatními úseky společnosti

Projekt manažer prodeje

Náplň práce


- prodej robotizovaných pracovišť a výrobních linek (celosvětové teritorium)
- spoluúčast na obchodní strategii
- technické a obchodní jednání se zákazníky a dodavateli
- tvorba technického zadání pro konstrukci
- komunikace technického řešení se zákazníkem
- tvorba kalkulace nabídek
- tvorba a jednání o smlouvách
- spolupráce s marketingem
- aktivní účast na výstavách, veletrzích
- orientace v konkurenčních výrobcích

Referent kooperací - externí zakázky

Náplň práce


- Vyhledávání nových kooperačních partnerů
- Kontrola a výchova všech kooperačních partnerů (audity)
- Zpracování plánu kooperace a zajištění jeho plnění ve spolupráci s obchodním oddělením
- Tvorba a sledování kooperačních smluv a jejich termínů
- Vývoz externí kooperace převážně pro zákazníky slévárny
- Organizace a dohled nad plynulým průběhem zakázky výrobou
- Reporting obchodnímu oddělení

Montážní procesní inženýr

Náplň práce


- Koordinace, řízení a optimalizace pracovních a technologických procesů montáže.
- Hledání slabých míst , návrhy řešení , hledání úspor v procesu montáže
- Plánování, nastavování, realizace opatření pro zajištění výrobních procesů a kvality výrobků;
- Příprava a změny technické dokumentace, pracovních postupů, návodek, technologická podpora výroby
- Navrhování, analýza a realizace nových výrobních programů a zařízení.

Obráběč kovů

Náplň práce


- Obrábění dílců dle výkresové dokumentace a technologického postupu
- Příjem a kontrola dodaných položek
- Provádění manipulačních úkonů při transportu zboží

PRACOVNÍK V KALÍRNĚ, KOVOSVIT MAS

Náplň práce


- Tepelné zpracování dílců z oceli a jejich slitin žíháním, cementování, kalení
- Chemická úprava povrchů, odmašťování, černění
- Úprava povrchů tryskáním v komorovém tryskacím zařízení
- Rovnání tepelně zpracovaných dílců ručně nebo na hydraulickém lisu

MANAŽER DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KMAS Polsko

Náplň práce


- ekonomické řízení obchodně servisní dceřiné společnosti
- tvorba obchodní a marketingové strategie na trhu v Polsku
- zodpovědnost za prodejní výsledky
- sestavování a kontrola efektivního plnění obchodních plánů
- řízení aktivit jednotlivých prodejců
- motivace a průběžné hodnocení činnosti prodejců
- samostatné jednání s obchodními partnery
- pravidelné reporty mateřské firmě

Manipulant v lakovně

Náplň práce


- Manipulace s dílci
- Zásobování lakovny materiálem
- Příprava vázání a připoutávání břemen

ELEKTROMECHANIK - opravy NC, CNC

Náplň práce


- Opravy, seřizování a údržba elektrických zařízení ve všech provozech
- Oživování číslicových řídících systémů pro obrábění
- Údržba a opravy programovatelných systémů pro řízení technologických procesů
- Přehrávání HW a SW

Lakýrník

Náplň práce


- Obsluha lakovací linky
- Práce dle technické dokumentace
- Manipulace s dílci
- Kontrola provedené práce

Strojní zamečník - údržba strojů a zařízení

Náplň práce


- Samostatné odborné práce při zjišťování a odstraňování závad
- Provádění preventivních prohlídek a mazacích prací u strojů a zařízení
- Zhotovování součástí strojů a strojních zařízení užívaných při opravách součástí, podskupin a skupin výrobních strojů